Klasztor Khor Virap jest miejscem, gdzie przez 13 lat przetrzymywany w jamie wykutej w skale był Święty Grzegorz. Po nawróceniu się władcy, który go skazał na niewolę- Trdata III w roku 301 Armenia stała się pierwszym krajem chrześcijańskim.

[more]

Z klasztoru widać świętą górę Ormian- leżący na terenie pobliskiej Turcji- Ararat. Według Starego testamentu to na niej osiadła po potopie Arka Noego.