Język Ormian jest do żadnego innego języka na świecie niepodobny. Powstał on w 405 roku a opracował go Mesrop Masztoc. W licznych monastyrach cierpliwie przepisywano księgi. Odwiedziłam taki dawny ośrodek piśmiennictwa w Saghmosavank, malutki klasztor leżący nad wąwozem i płynącą dołem rzeką przy zboczach Aragacu- drugiej górze Ormian.

[more]

Potem łapanie oddechu od upalnego Erewania w pięknych górach. Tam na wsi ludzie żyją jakby w innej epoce. Nawet owce po całym dniu na pastwisku same wracają jednym stadem, rozdzielając się sprawnie każda przy swoim gospodarstwie.